روال بازگرداندن کالا

شرايط مرجوع كالا:

1- خريداران محترم بايستي در زمان انتخاب كالا ها دقت لازم را داشته باشند زيرا سفارشات دقيقا طبق درخواست ايشان و پس از تاييد آنها  برايش ارسال مي گردد، بديهي است پس از ارسال سفارش امكان تعويض يا برگشت كالا وجود نخواهد داشت. 

2-  پرسنل واحد فروش اينترنتي اردکالا تمام سعي خود را مي نمايند تا کالاها طبق سفارش مشتري و بدون هرگونه اشکالی براي ايشان ارسال شود با اين وجود خريداران محترم نيز بايستي بلافاصه پس از تحويل، سفارش را از دو حيث زير مورد برسي قرار دهند :

الف) مطابقت با سفارش درخواستي خود.

ب)  نداشتن اشکالات فنی و ظاهری.

3- درصورت مشاهده هر يك از موارد فوق در سفارش تحويل شده خريدار محترم بايستي در اولين فرصت ( پس از هماهنگي تلفني) از طريق صفحه ي بازگشت  (کلیک کنید) آنها را مرجوع نمايد. تا اردکالا به هزينه خود يك بار ديگر سفارش سالم را براي خريدار ارسال نمايد.

----------------------------

شرايط بازگشت وجه:

اردکالا در دو مورد متعهد مي گردد وجه واريزي مشتري را در اسرع وقت به وي عودت نمايد.:

1- در صورتيكه به هر دليلي قادر به تامين و ارسال سفارشات تسويه شده نباشد.

2- در صورتيكه مشتري پس از تسويه حساب تا قبل از ارسال سفارش انصراف خود را به صورت تلفني به اردکالا اعلام نموده باشد.