انواع رم میکرو

نمایش:
مرتب کردن براساس:
Emtec micro SD 32GB Class 10 ناموجود

Emtec micro SD 32GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

52,500 تومان

Emtec micro SD 16GB Class 10 ناموجود

Emtec micro SD 16GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

27,500 تومان

Emtec micro SD 8GB Class 10 ناموجود

Emtec micro SD 8GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

25,000 تومان

Pqi micro SD 32GB Class 10 ناموجود

Pqi micro SD 32GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

60,000 تومان

Pqi micro SD 16GB Class 10 ناموجود

Pqi micro SD 16GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

35,000 تومان

Pqi micro SD 8GB Class 10 ناموجود

Pqi micro SD 8GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

16,300 تومان

Apacer micro SD 64GB Class 10 ناموجود

Apacer micro SD 64GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

125,800 تومان

Apacer micro SD 32GB Class 10 ناموجود

Apacer micro SD 32GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

53,500 تومان

Apacer micro SD 16GB Class 10 ناموجود

Apacer micro SD 16GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

35,000 تومان

Apacer micro SD 8GB Class 10 ناموجود

Apacer micro SD 8GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

16,800 تومان

Silicon Power micro SD 128GB Class 10 ناموجود

Silicon Power micro SD 128GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

169,000 تومان

Silicon Power micro SD 64GB Class 10 ناموجود

Silicon Power micro SD 64GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

129,500 تومان

Silicon Power micro SD 32GB Class 10 ناموجود

Silicon Power micro SD 32GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

55,000 تومان

Silicon Power micro SD 16GB Class 10 ناموجود

Silicon Power micro SD 16GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

28,500 تومان

Silicon Power micro SD 8GB Class 10 ناموجود

Silicon Power micro SD 8GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

17,800 تومان

Silicon Power micro SD 4GB Class 10 ناموجود

Silicon Power micro SD 4GB Class 10

قابلیت ذخیره و نمایش تصاویر و ارتقا کیفیت فایل‌های ویدیویی FullHD 1080p با microSDHC UHS-1 ، سازگا..

موجود نیست

15,800 تومان